Slovenski etnografski muzej

Datum objave 
7. September 2015

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji v najem tkalske delavnice

Slovenski etnografski muzej objavlja namero o oddaji v najem nepremičnine - tkalske delavnice v pritličju razstavne stavbe z ID znakom 412, k. o. Tabor (1737) v izmeri cca 24m², na naslovu Metelkova ulica 2, Ljubljana.