Slovenski etnografski muzej

Seznam serijskih publikacij

Seznam serijskih publikacij (preverite zalogo in letnike, ki jih hranimo!)

2000 : dvatisoč
A Debreceni Déri Múzeum évkönyve = Annales Musei Debreceniensis de Friderico Déri nominati
A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai = Catalogi Musei Ethnographiae
Abhandlungen und Berichte des Staatlichen Museums für Völkerkunde Dresden : Forschungsstelle
Acta ecclesiastica Sloveniae
Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae = Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Közleményei
Acta Ethnographica Hungarica : an international journal of ethnography
Acta geographica Slovenica = Geografski zbornik
Acta Histriae ...
Acta museorum italicorum agriculturae
Acta Universitatis Lodziensis. Folia ethnologica
Adria : Adria Airways in-flight magazine = Adria Airways Bordmagazin
AEMI journal
African study monographs
African study monographs. Supplementary issue
Afrika. Studije umetnosti i kulture : časopis Muzeja afričke umetnosti = Afrika. Studies in Art and Culture : journal of the Museum of African Art / glavni i odgovorni urednik Miroslava Lukić Krstanović
Agregat : revija za sodobno družbenopolitično polemiko
Agria : annales musei agriensis
Agricultural history review
ALHFAM bulletin
Anales del Museo del Pueblo Español
Anales del Museo Nacional de Antropología Nos-Otros
Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin = annali del Litorale capodistriano e delle regioni vicine
Annales : anali za istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e mediterranei = annals for Istrian and Mediterranean studies. Series historia et sociologia
Annales des pays nivernais
Annali di San Michele : SM
Annals of the Náprstek Museum
Annual review of anthropology
Anthropological notebooks
Anthropology today
Anthropos : časopis za sodelovanje humanističnih in naravoslovnih ved, za psihologijo in filozofijo
Anuario IEI
Anuarul Institutului de Cercetæari Socio-Umane Sibiu
Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor "Constantin Bræailoiu"
AR : arhitektura, raziskave = architecture, research
Aranzadiana
Archaeologia Poetovionensis
Archiv für Völkerkunde
Archivio per l'antropologia e la etnologia
Argo : informativno glasilo za muzejsko dejavnost = Informationsbulletin für Museums Tätigkeit / glavna in odgovorna urednica Mateja Kos
Arheo : arheološka obvestila : glasilo Slovenskega arheološkega društva
Arheološki vestnik = Acta archaeologica : glasilo Inštituta za arheologijo ZRC SAZU / glavni urednik Dragan Božič ; odgovorni urednik Stane Gabrovec
Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije = Archivi : giornale della Societá archivica e degli archivi della Slovenia = Archives : Zeitschrift des Archiovereins und der Archive Sloweniens / glavni in odgovorni urednik Vladimir Žumer
Arquivos do Museu de Historia Natural
Arrabona
Ars & humanitas : revija za umetnost in humanistiko
Astro novice : prvi pravi coprniški mesečnik : izhajajo vsak prvi torek v mesecu kot priloga Slovenskih novic
Atlanti
Atlanti [Elektronski vir] : review for modern archival theory and practice = revija za sodobno arhivsko teorijo in prakso_
Aura : revija za mejna področja znanega
Az Egri Múzeum évkönyve = Annales Musei Agriensi
Azijske in afriške študije : revija Oddelka za azijske in afriške študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani = Asian and African studies
B˝lgarska etnografija
B˝lgarska etnologiâ
B˝lgarski folklor / B˝lgarska akademiâ na naukite, Institut za folklor
Baessler-Archiv : Beiträge zur Völkerkunde
Balcanoslavica
Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde
Béaloideas
Beiträge zur deutschen Volks- und Altertumskunde
Beneški dnevnik
Bibliographia historiae rerum rusticarum internationalis
Bibliothèques et musées
Bilten / Savez etnoloških društava Jugoslavije, Komisija za kadrovsku politiku i stručni rad = Sojuz na etnološkite društva na Jugoslavija, Komisija za kadrovska politika i stručna rabota = Zveza etnoloških društev Jugoslavije, Komisija za kadrovsko politiko in strokovno delo
Bilten / Slovensko homeopatsko društvo
Bilten / Udruženje afrikanista Jugoslavije
Bilten = Bulletin : poštne znamke : =postage stamps : =Briefmarken / Pošta Slovenije
Bilten = Newsletter / Inštitut za slovensko izseljenstvo Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU
Bilten informatica museologica
Biografije in bibliografije raziskovalcev Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU
Bistriški zapisi
Blätter für Heimatkunde
Boletin de la Sociedad Amigos de las Ciencias Naturales "Kraglievich-Fontana"
Borec : revija za zgodovino, literaturo in antropologijo
Brazde s trmuna : [glasilo študijskega krožka Beseda Slovenske Istre]
Briški časnik
Bulletin / Yugoslav Association of Africanists
Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für Anthropologie und Ethnologie = Bulletin de la Société suisse d'anthropologie et d'ethnologie
Bulletin OIDFA
Burgenländische Heimatblätter
By og bygd : Norsk Folkemuseums Årbok
Cahiers d'étude - ICOM = Study series - ICOM = Study series - International Council of Museums
Carinthia I : Zeitschrift für Geschichtliche Landeskunde von Kärnten
Carrusel : international magazine of antique toys and dolls : revista internacional del juguete y la muñeca antiguos / edita, editor Asociación cultural de amigos del juguete y la muñeca antiguos, ACAJYMA
CCI notes
Ce fastu? : rivista della Società filologica Friulana
Celjske muzejske novice
Celjski zbornik
Ciba-Rundschau
Ciciban za starše : brezplačna priloga revije Ciciban in Cicido
CIDOC newsletter = CIDOC bulletin
COBISS obvestila / Institut informacijskih znanosti Maribor
Conservation news
Conservator
Cultural survival quarterly
Cumania
Curator
Current anthropology
Časomer : časopis Poslovnega sistema Mercator
Časopis za kritiko znanosti
Časopis za zgodovino in narodopisje = Review for history and ethnography / Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo v Mariboru
Český lid
Čipkarski bilten : glasilo Združenja slovenskih klekljaric in vseh, ki imajo radi čipke
Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne = Artikel und Materialien zur Kulturgeschichte Ostbosniens
Delo
Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic o prometu z nepremičninami in urejanju doma
Delo.si [Elektronski vir]
Demokracija : slovenski politični tednik
Deutsches Jahrbuch für Volkskunde
Diana / Centar za preventivnu zaštitu - Narodni muzej Beograd = Centre for preventive conservation - National museum Belgrad
Dnevnik
Dnevnik : neodvisni časopis
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja
Dolenjski list
Dolenjski zbornik ... : zbornik za humanistične, družboslovne in naravoslovne raziskave
Družina : slovenski katoliški tednik
Družina in dom : neodvisni mesečnik iz Celovca
Družinska pratika : za navadno leto ... / [Katoliško tiskovno društvo]
Dve domovini : razprave o izseljenstvu = Two homelands : migration studies
East European Meetings in Ethnomusicology
Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat = Yearbook of Estonian National Museum = Ežegodnik Èstonskogo nacional'nogo muzeâ
Ekran : revija za film in televizijo
Estudios de cultura náhuatl
Ethnographia : a magyar néprajzi társaság folyóirata
Ethnographia-népélet
Ethnographica et folkloristica Carpathica
Ethnologia Balkanica : journal for Southeast European anthropology : Zeitschrift für die Anthropologie Südosteuropas : journal d'anthropologie du sud-est européen / editor in chief: Klaus Roth ; co-editor: Milena Benovska-Sǎbkova
Ethnologia Bulgarica : yearbook of Bulgarian ethnology and folklore
Ethnologia europae centralis
Ethnologia Europaea : journal of european ethnology / editor Bjarne Stoklund
Ethnologia Fennica : Finnish studies in ethnology
Ethnologia Polona / Polish Academy of Sciences, Institute of Archaeology and Ethnology
Ethnologia slavica
Ethnologia slovaca et slavica
Ethnologie française
Ethnos : journal of anthropology
Ethnozootechnie
Etniker Bizkaia : publicación del Departamento de Etnografía del Instituto Labayru
Etnoantropološki problemi : časopis = Etno-anthropological problems : journal
Etnográfica
Etnografičeskoe obozrenie
Etnografija Južnih Slavena u Mađarskoj = Etnografija južnih Slovanov na Madžarskem = Etnografija južnih Slovena u Madjarskoj = A Magyarországi délszlávok néprajza
Etnolog
Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja = bulletin of the Slovene Ethnographic Museum. [Nova vrsta]
Etnolog : spisanie na združenieto na etnolozite na Makedonija = review of Ethnological Assosiation of Macedonija
Etnologia i Antropologia Kulturowa
Etnologické rozpravy
Etnologija Slovencev na Madžarskem = A Magyarországi szlovének néprajza
Etnološka istraživanja = Ethnological researches
Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva
Etnološki pregled = Ethnological Review / glavni i odgovorni urednik Angelos Baš
Fataburen : Nordiska museets och Skansens årsbok
FF communications
Filozofski vestnik / uredništvo: Aleš Erjavec ... [et al.]
Finance : prvi slovenski poslovni dnevnik
Finskt museum
Folia ethnographica : supplementum ad Acta musei Moraviae
Folk life
Folklore suisse = Folclore svizzero
Folklorist : glasilo Združenja folklornih skupin Slovenije in odbora za folklorno dejavnost pri Predsedstvu Zveze kulturnih organizacij Slovenije
Folklornik
Fontes artis musicae
Forum for anthropology and culture
Foto antika : bilten
Fotografija : revija slovenskih fotografov / Društvo fotografskih delavcev Slovenije
Fynske minder
Gea : poljudnoznanstvena revija
Gea. Priloga
Geografski obzornik : strokovna revija za popularizacijo geografije = Geographic horizon : professional magazine for popularization of geography
Geografski vestnik : časopis za geografijo in srodne vede = Bulletin of the Association of the Geographical Societes of Slovenia = Bulletin de L'Association des Sociétés de géographie de la Slovénie / glavni in odgovorni urednik Darko Radinja
Geografski zbornik = Acta geographica
Geographica Slovenica
Glasbena matica Ljubljana v letu ...
Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani
Glasilo / Zgodovinsko društvo Gornja Radgona
Glasnik Etnografskog instituta / Srpska akademija nauka i umetnosti. Etnografski institut = Bulletin of the Ethnographical Institute / The Serbian Academy of Sciences and Arts. Etnographical Institute ; urednik Nikola Pantelić
Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu = Bulletin of the Ethnographic Museum in Beograd = Bulletin du Musée Ethnographique de Belgrade / glavni i odgovorni urednik Ljubomir Reljić
Glasnik Inštituta za slovensko narodopisje pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo
Glasnik Slovenske matice
Glasnik Slovenskega etnografskega društva
Glasnik Slovenskega etnološkega društva = Bulletin of Slovene Ethnological Society
Glasnik Unesco = The Unesco courier
Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Etnologija = Bulletin du Musée de la République Socialiste de Bosnie Herzégovine à Sarajevo. Ethnologie / odgovorni urednik Miroslav Niškanović
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu = Bulletin du Musée de la République Populaire de Bosnie et Herzégovine à Sarajevo. Histoire et ethnographie. Istorija i etnografija
Godišnjak Filozofskog fakulteta / Univerzitet u Novom Sadu = Annual review of the Faculty of Philosophy / University of Novi Sad
Godišnjak Gradskog muzeja Sisak
Goriška srečanja
Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja
Heritage 365
Heritage development
Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung
Hessische Blätter für Volkskunde
Historicas : Boletin de información del Instituto de investigaciones hostoricas, UNAM
Histria archaeologica : časopis Arheološkog muzeja Istre = bulletin du Musee archeologique d'Istrie / glavni i odgovorni urednik Vesna Jurković
IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije
ICME Newsletter [Elektronski vir]
ICOM news = Nouvelles de l'ICOM
Idrijski razgledi
IIAS newsletter
Ilustracija
Ilustrirani Slovenec : tedenska priloga Slovenca
Indumenta : revista del Museo del Traje
Informatica museologica
Ìñtèrkùltùràlnòst : časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije / [glavni i odgovorni urednik Aleksandra Đurić-Bosnić]
International journal of intangible heritage
International journal of museum management and curatorship
Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije
Istrske teme : list za Slovensko Istro
Iz istorije poljoprivrede
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko
Izvestja Pomorskega muzeja Piran = Strenna del Museo del mare di Pirano
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici
Jaarboek / Nederlands Openluchtmuseum
Jadranski koledar
Jadranski zbornik
Jahrbuch - Altonaer Museum in Hamburg
Jahrbuch des Musealvereines Wels
Jahrbuch des Museums für Völkerkunde zu Leipzig
Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde
Jahrbuch für Volksliedforschung
Jahresbericht
Jahresbericht
Jahresbericht - Landesmuseum Joanneum Graz
Jahresbericht / Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien
Jahresbericht KHM ... / Kunsthistorisches Museum Wien mit Museum für Völkerkunde und Österreichischem Theatermuseum
Jana
Jaslice : revija Društva ljubiteljev jaslic
Javorov list : glasilo učencev OŠ Col
Jeklo in ljudje : jeseniški zbornik
Jeseniški zbornik
Jezik in slovstvo
Journal des africanistes
Journal of contemporary ethnography
Journal of ethnology and folkloristics
Journal of religion in Africa = Religion en Afrique
Journal of the International Folk Music Council
Kamniški zbornik
Kansatieteellinen arkisto
Kaštelanski zbornik
Kieler Blätter zur Volkskunde
Kinotečnik : programski mesečnik Slovenske kinoteke
Kleine Beiträge aus dem Staatlichen Museum für Völkerkunde Dresden
Kmečki glas : slovenski gospodar
Knjižnica : glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije = Library : journal of the Slovene library association / glavna in odgovorna urednica Jelka Gazvoda
Knjižničarske novice / uredil Dare Balažič
Kobie. Antropología cultural
Kobie. Paleoantropología
Kodovi slovenskih kultura
Koledar Družbe sv. Mohorja
Koledar Osvobodilne fronte za Svobodno tržaško ozemlje
Koledar Prešernove družbe
Konservator-restavrator : povzetki strokovnega srečanja
Koroški etnološki zapisi : glasilo Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik
Koroški koledar ... / Slovenska prosvetna zveza
Koroški vestnik : glasilo Osrednjega odbora Skupnosti koroških partizanov v Ljubljani, Zveze koroških partizanov v Celovcu in klubov koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru
Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja
Kranjski zbornik
Kras : revija za vsak dom
Kraški koledar ... : zbornik
Krčki zbornik
Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino
Kronika slovenskih mest
Krščanska kulturna zveza : občni zbor
Kultura : revija o kulturi
Kulturaustausch / Zeitschrift für internationale Perspektiven
Kulturen
Kurent : list za stran(kar)ske občane
La Revue française d'apiculture
Lares : rivista trimestrale di studi demoetnoantropologici
Le Monde alpin et rhodanien
Letno poročilo ... / Mestni muzej Ljubljana = City Museum of Ljubljana
Letno poročilo ... / Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Letno poročilo ... / Muzej novejše zgodovine Celje
Letno poročilo ... / Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor
Letno poročilo / Pokrajinski muzej Maribor
Letno poročilo / Zavarovalnica Triglav
Lětopis : Jahresschrift des Instituts für sorbische Volksforschung. Reihe C, Volkskunde
Lětopis : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow / Sorbisches Institut = Serbski institut
Lětopis Instituta za Serbski Ludospyt. Rjad A, Rěčespyt : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur : Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow
Letopis Matice Slovenske
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti = The Yearbook of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Lied und populäre Kultur = Song and popular culture : Jahrbuch des Deutschen Volksliedarchivs Freiburg
Likovne besede : revija za likovno umetnost = Artwords
Ljubljanski festival
Lodzkie Studia Etnograficzne
Loški razgledi
Lud
Lutka : revija za lutkovno kulturo / odgovorni urednik Jelena Sitar
Lyndvamuseum
M : Mercator : časopis poslovnega sistema Mercator / glavna in odgovorna urednica Vesna Bleiweis
MaDok-füzetek
Magazine - European Museum Forum
Magyar Mezőgazdasági Múzeum közleményei
Magyar múzeumok = Hungarian museums : a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata
Magyar népművészet
Magyar néprajzi bibliográfia = Hungarian folklore bibliography = Ungarische volkskundliche Bibliographie
Makedonski folklor : spisanie na Institutot za folklor "Marko Cepenkov" = Le Folklore Macédonien : revue de l'Institut de Folklore "Marko Cepenkov"
Man : a monthly record of anthropological science
Mare Erythraeum
Martor
Materialien aus dem Institut für Museumskunde
Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu
Meddobje = Entresiglo
Medizin, Gesellschaft und Geschichte
Meine Lieder, deine Lieder
Memoriile Comisiei de folclor
Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva
MG : godišnjak muzealaca i galerista Istre
Misijonska obzorja
Misli : informativni mesečnik za versko in kulturno življenje Slovencev v Avstraliji = Thoughts : religious and cultural monthly in Slovenian language
Mitteilungen / Institut für Auslandsbeziehungen
Mladina
mnz.si : muzejske novice = Museum news
Mohorjev koledar ...
Moj mali svet
Moj mikro
Moja Slovenija : revija za zamejce in Slovence po svetu
Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti = revue des sciences humaines et sociales = review for humanistics and social sciences = rivista delle scienze umane e sociale = revista para sciencias humanes y sociales = zeitschrift für menschliche und socialwissenschaften / Institutum Studiorum Humanitatis
Monografije i katalozi = Monografie e cataloghi - Museo archeologico dell'Istria
Munibe. Antropología y arqueología
Munibe. Antropologia-Arkeologia
Musée en Piconrue
Museum
Museum 
Museum aktuell : die monatliche Zeitschrift für Museumspraxis und Museologie im deutschesprachigen Raum
Museum international
Museum international
Museum practice
Museums journal
Musicologica austriaca
Műveltség és hagyomány
Muzejní časopis a vlastivědná společnosti přátel práce starožitností
Muzejski listi
Muzejski vjesnik : glasilo Muzejskog društva sjeverozapadne Hrvatske
Muzeoforum : zbornik muzeoloških predavanj ...
Muzeologija
Muzeum
Múzeum : metodický, študijný i informačný bulletin pre pracovníkov múzeí a galérií
Narodna tvorčist' ta etnografiâ
Narodna umjetnost : godišnjak Instituta za etnologiju i folkloristiku
Národopisná revue
Národopisné aktuality
Národopisný věstník československý
Národopisný zborník = Sammelband zur Volkskunde = Ethnological volume
Naslov in navedba odgovornosti
Naša žena : prva slovenska ženska in družinska revija
Naši koraki : glasilo Občine Škocjan
Naši razgledi : NR : štirinajstdnevnik za politična, gospodarska in kulturna vprašanja
National geographic
National geographic junior
National geographic junior : revija za mlade raziskovalce in pustolovce
National geographic. Slovenija
Nationalities papers
Nedelja : cerkveni list krške škofije
Nedelo : slovenski nedeljski časnik
Neodvisni dnevnik
Néprajzi értesítő
NET : Bulletin of the European network of ethnography and social history museums : Bulletin du réseau Européen des musées d'etnographie et des musées de société
Neues aus Alt-Villach : Jahrbuch des Stadtmuseums
New heritage
Nipponia : discovering Japan
Nova pratika
Novaâ literatura po obŝestvennym naukam : istoriâ, arheologiâ, °etnografiâ
Objave / Pokrajinski muzej Maribor
Obrtnik / glavni urednik Jože Kovač ; odgovorni urednik Miran Jarec
Obzornik : mesečna ljudska revija Prešernove družbe
Odsevi preteklosti
Organizacija znanja
Orientalistika
Osječki zbornik
Österreichische volkskundliche Bibliographie : Verzeichnis der Neuerscheinungen für die Jahre ... : mit Nachträgen aus den vorangegangenen Jahren
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde
Overzicht van de activiteiten / Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis = Aperçu des activités / Musées royaux d'art et d'histoire
Pamiatky a múzeá
Pasijonski doneski ...
Pasionska baština ...
Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah ...
Perimmagine : periodico di informazione culturale
Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade
Pirotski zbornik
Planinski vestnik : glasilo Planinske zveze Slovenije
Podravski zbornik ...
Pogledi : [glasilo inštituta Studia slovenica]
Poročilo o delu / Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Poročilo Skupine za spremljanje nestrpnosti = Intolerance Monitoring Group Report
Poročni nasveti
Portal
Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna
Prešernov koledar / glavni urednik Ivan Bizjak ; odgovorni urednik Ivo Tavčar
Pretoki / Kulturna zadruga Maja
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji
Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo
Primorski gospodar : list za povspeševanje kmetijstva v slovenskem Primorju
Prispevki za novejšo zgodovino = Contributions to the contemporary history = Contributions á l'histoire contemporaine = Beiträge zur Zeitgeschichte
Pro ethnologia
Pro loko Lokovec
Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja
Proceedings from NAFA
Proceedings of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland
Projekt Račji dvor : muzej na prostem : bilten št... / Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor
Prosveta = Enlightenment : the publication of the Slovene National Benefit Society
Public service review. European Union
Publikationen zu wissenschaftlichen Filmen. Sektion Ethnologie
Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Odjel za filologiju
Rad Muzeja Vojvodine
Rad vojvođanskih muzeja
Radovi Centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru = Acta Centri Academiae scientiarum et Ortium slavorum meridionalium Iaderae constituti
Radovi Hrvatskog društva folklorista
Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru = Acta Instituti Academiae Jugoslavicae scientiarum et artium in Zadar
Radovi Zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Radovljiški zbornik / izdala Skupščina občine Radovljica
Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja
Razgledi : časopis za umetnost, družbo in humanistiko
Razprave = Dissertationes - Academia scientiarum et artium slovenica. Classis 1. Historia et sociologia
Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja = Treatises and documents : journal of ethnic studies
Razprave. [Razred 2], Razred za filološke in literarne vede / Slovenska akademija znanosti in umetnosti = Dissertationes. Classis 2, Philologia et litterae / Academia scientiarum et artium slovenica
Rešeto : glasilo občine Ribnica
Review of Scottish culture
Revija o knjigi
Revija za narodnostna vprašanja : razprave in gradivo = Journal of ethnic studies : treatises and documents
Revista de etnografie şi folclor = Review of ethnography and folklore
Revista de Etnologie şi Culturologie
Revista de museus
Revista muzeelor
Revista muzeelor
Revista valenciana d'etnologia
Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde
Rheinisch-westfälische Zeitschrift für Volkskunde
Rig
Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie
Rodna gruda : revija za Slovence po svetu
Rokodelska akademija = Kézműves akadémia
Romano nevijpe = Romske novice : časopis Romani Union - Zveze Romov občine Murska Sobota
Romano them = Romski svet
Russkij fol´klor : material'i i issledovaniâ
RŽ : social'nye i gumanitarnye nauki : otečestvennaja i zarubežnaja literatura. Serija 5, Istorija
RŽ : social'nye i gumanitarnye nauki : otečestvennaja literatura. Serija 5, Istorija
RŽ : social'nye i gumanitarnye nauki : zarubežnaja literatura. Serija 5, Istorija
Savaria
Savinjski zbornik
Schweizer Volkskunde
Schweizer Volkskunde = Folklore suisse = Folclore svizzero
Schweizerisches Archiv für Volkskunde
Scientific Bulletin = Bulletin scientifique
Scottish studies
Scripta Abonesia
Signal : Zweisprachig ist besser = dvojezično je boljše
Slavistická folkloristika : informačný bulletin / Medzinárodná komisia slovanského folklóru pri medzinárodnom komitéte slavistov
SLO : časi, kraji, ljudje : slovenski zgodovinski magazin
SLO weekly : politics, economics, culture, science, business
Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí
Slovenija : quarterly magazine
Slovenija danes : revija za Slovence zunaj Republike Slovenije
Slovenija.svet : revija za Slovence po svetu = [independent magazine for Slovenes abroad = revista independiente para los Eslovenos en le mundo]
Slovenske knjižnice v številkah
Slovenske novice : 24 ur na preži
Slovenski almanah
Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije
Slovenski etnograf
Slovenski izseljenski koledar : koledar za Slovence po svetu
Slovenski koledar ... : koledar za Slovence po svetu
Slovenski koledar ... : letopis za slovensko narodnost na Madžarskem
Slovensko morje in zaledje
Slovstvena folkloristika : glasilo Sekcije za zbiranje in raziskovanje slovenske slovstvene folklore
Social Anthropology
Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornog i sociokulturnog razvoja = Sociology and space : journal for spatial and socio-cultural development studies
Sociologija sela = Rural sociology = Sociologie rurale
Sodobni arhivi : ... posvetovanje o strokovnih in tehničnih vprašanjih v arhivih : referati s posvetovanja v Radencih ... / Pokrajinski arhiv Maribor, Mednarodni institut arhivskih znanosti = Modern archives : ... conference on professional and technical problems of archive work : reports given on the conference - Radenci ... / Regional Archives of Maribor, International Institute for Archival Science
Sodobnost : s Sodobnostjo v kulturno prihodnost
Sot la nape
Sot la nape
Sovetskaja etnografija
Sovetskoe slavânovedenie / Akademiâ nauk SSSR, Institut slavânovedeniâ i balkanistiki ; glavnyj redaktor I.I.Pop
Specialne knjižnice : poročilo za leto ... / Narodna in uiverzitetna knjižnica, Državna matična služba za knjižničarstvo
Spomeniškovarstveni razgledi
Srce in oko : revija Prešernove družbe
Statistični letopis / Republika Slovenija = Statistical yearbook / Republic of Slovenia
Statistični letopis Republike Slovenije / odgovarja Tomaž Banovec
Statistični letopis SR Slovenije
Stopinje
Strolic furlan
Studi e materiali di storia delle religioni
Studi storico-religiosi
Studia comitatensia = Naučnye trudy muzeev Komitata Pest = Studien aus den Museen des Komitats Pest = Tanulmányok Pest megye múzeumaiból = Studies published by the museums of Pest County = Études publiées par les musées du Comitat Pest
Studia ethnologica
Studia ethnologica Croatica
Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije = humanities and social studies review
Studia mythologica Slavica
Studies in conservation
Studii şi comunicæari de etnologie
Studime = Studije - Akademija nauka i umetnosti Kosova. Odeljenje društvenih nauka = Studies - The Academy of Sciences and Arts of Kosova. Section of Social Sciences
Südost-Forschungen : internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas begründet von Fritz Valjavec
Suomen kotiteollisuusmuseon julkaisuja = Finlands hantverksmuseums publikationer
Suomen museo
Svet & ljudje : turistično popotniški mesečnik
Sveta Cecilija : časopis za duhovnu glazbu : glasilo Instituta za crkvenu glazbu "Albe Vidaković" KBF Sveučilišta u Zagrebu
Svobodna misel : TV-15 : [nestrankarska revija za socialna, politična, zgodovinska in kulturna vprašanja doma in po svetu]
Šegavec
Škrat : glasilo Sklada "Mitja Čuk"
Škrjanček : glasilo Telekoma Slovenije
Šmarnogorski vestnik : območno glasilo krajanov severozahodne Ljubljane, Medvod in Vodic
Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje : glasilo Slovenskega šolskega muzeja = School chronicle : the miscellany for the history of schooling and education : organ of Slovene School Museum = Schulchronik : Sammelband für Schul- und Erziehungsgeschichte : Organ des Slowenischen Schulmuseums
Tabula
Technical bulletin - Canadian Conservation Institute = Fiche technique - Institut canadien de conservation = Bulletin technique - Institut canadien de conservation (Ed. anglaise et française)
Tednik
Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike ... = Technical and field related problems of traditional and electronic archiving : conference proceedings ...
Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja / glavni in odgovorni urednik Boštjan Markič
Terra
The journal of the Royal Anthropological Institute
The National geographic magazine
The Strad
The Tibet Journal
Tibet : revija o kulturi in duhovnosti strehe sveta
Tiri in čas
Tolminski zbornik
Tools & tillage
Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje = acta Instituti ethnographiae Slovenorum
Trinkov koledar / Kulturno društvo Ivan Trinko - Čedad
UKIC grapevine
Uppland : arsbook för medlemmarna i Upplands Fornminnesförening
Urbani izziv : glasilo Urbanističnega inštituta Republike Slovenije / glavni in odgovorni urednik Breda Ogorelec
Varstvo spomenikov : journal for the Protection of Monuments / Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino
Varstvo spomenikov. Poročila / Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino
Večer
Velika pratika / na svetlo dana od z. k. kmetijske drushbe
Vestnik
Vestnik / Zavod RS za varstvo naravne in kulturne dediščine
Vigenjc : glasilo Kovaškega muzeja v Kropi
Viri / Arhivsko društvo Slovenije
Vlastivedný časopis
Vojaška zgodovina
Vojnozgodovinski zbornik
Volkskunst : Zeitschrift für volkstümliche Sachkultur
Vranjski glasnik = Bulletin du Musée de Vranje / odgovorni urednik Miodrag Mitrović
Vrhniški razgledi
Wiener Zeitschrift für Volkskunde
Wissenschaftliche Mitteilungen des Bosnisch-Herzegowinischen Landesmuseums. Heft B, Volkskunde
World new music magazine : WNMM
XXI vek : forum za proevropsku komunikaciju / urednik Svetlana Nikolin
Yearbook for traditional music
Yearbook of visual anthropology / editor Paolo Chiaozzi
Zalai múzeum
Zarja : uradno glasilo Slovenske ženske zveze = The Dawn : official publication of the Slovenian Women's Union of America
Zbornik / Slovenska Matica
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského : Musaica
Zbornik Filozofske fakultete = Recueil de travaux de la Faculté des lettres de Ljubljana
Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije
Zbornik Historijskog zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Zbornik Konjice z okolico / Zgodovinsko društvo Konjice
Zbornik krajiških muzeja
Zbornik Matice srpske za društvene nauke = Proceedings for social sciences
Zbornik Matice srpske za istoriju = Proceedings in history / glavni i odgovorni urednik Slavko Gavrilović
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje : gospodarska, kulturna in zgodovinska kronika
Zbornik občine Grosuplje : gospodarska, kulturna in zgodovinska kronika
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Zbornik Pokrajinskega muzeja Ptuj
Zbornik radova Etnografskog instituta = Recueil des travaux de l'Institut ethnographique (Beograd)
Zbornik radova Narodnog muzeja = Recueil des travaux du Musee national
Zbornik Selške doline
Zbornik Slovenského národného múzea. Etnografia
Zborník Slovenského národného múzea. História = Annales Musei Nationalis Slovaci
Zbornik soboškega muzeja / glavni in odgovorni urednik Metka Fujs
Zbornik za društvene nauke
Zbornik za historiju školstva i prosvjete
Zbornik za narodni život i običaje
Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena
Zbornik za povijest školstva i prosvjete = Zbornik za zgodovino šolstva in prosvete = Jahrbuch für Schul- und Erziehungswesensgeschichte = Collected papers for the history of schooling and education
Zbornik za umetnostno zgodovino = Archives d'histoire de l'art
Zbornik za umetnostno zgodovino = Archives d'histoire de l'art. Nova vrsta
Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Zbornik. Etnologija / Muzej na Makedonija = Bulletin. Ethnology / Museum of Macedonia
Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark
Zeitschrift des historischen Vereines für Steiermark. Sonderband
Zeitschrift für Ethnologie : der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde und der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte
Zeitschrift für Kulturaustausch
Zeitschrift für österreichische Volkskunde
Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte = Revue suisse d'art et d'archéologie = Rivista svizzera d'arte e d'archeologia
Zeitschrift für Volkskunde
Zgodovina za vse : vse za zgodovino
Zgodovinski časopis = Historical review : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije
Žika : mesečnik, ki ga izdaja za svoje odjemalce Pražarna Žika
Žirovski občasnik : zbornik za vsa vprašanja na Žirovskem
Živaâ starina