Subscribe to RSS - Kustodiat za slovenske izseljence, zamejce, pripadnike narodnih manjšin in drugih etnij v Sloveniji

Slovenski etnografski muzej

Zbirke na ogled 
  • Opomba:
  • Kustodiat je v mirovanju in tudi nima dodeljenega kustosa.

Kustodiat za slovenske izseljence, zamejce, pripadnike narodnih manjšin in drugih etnij v Sloveniji

Kustodiat je bil ustanovljen leta 1999.

Delo in naloge Kustodiata obsegajo preučevanje, zbiranje, hranjenje in komuniciranje  materialne in nematerialne dediščine Slovenk in Slovencev, ki živijo po svetu, izseljencev povratnikov, ki so se iz tujine vrnili v domovino in  dediščine Slovencev v sosednjih državah. Delo obsega tudi proučevanje dediščine  pripadnikov narodnih skupnosti, etničnih skupin, ki živijo, delajo  v Sloveniji in kulture priseljencev v odnosu do slovenskega etničnega prostora.

Raziskovanje in proučevanje dediščine temelji na vključevanju  identifikacijskih in integracijskih procesov v okoljih, kjer živijo in delajo pripadniki skupin in posamezniki,  prepletanju elementov kulturnih dediščin iz prvotnih in sedanjih domovin, migracijskih  tokov in  prespraševanju o občutkih narodnostne pripadnosti.

Kustodiat strokovno skrbi za zbirko  materialnih in nematerialnih muzejskih predmetov in razvija obsežen fond gradiv, tudi v digitalizirani obliki, v navezavi na obravnavano tematiko.

Kustodiat je pomemben opomnik v boju proti nestrpnosti, predsodkom in izključevanju in deluje s ciljem spoznavanja etnične in kulturne različnosti Slovenije.