Subscribe to RSS - muzejske zbirke

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: muzejske zbirke

Prispevek je povzetek rezultatov inventarizacije čevljarskega orodja iz zbirk Tržiškega muzeja s

063-084