Subscribe to RSS - Karol Holynski

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Karol Holynski

Karol Holynski se je rodil leta 1896 na Dunaju, kjer je končal štiri razrede meščanske šole.

Potem se je z družino preselil v Krško, kjer se je izšolal za trgovskega pomočnika. 1914 je bil mobiliziran in odšel na soško fronto, od tam pa je bil premeščen na fronto v Galicijo. Kmalu je prišel v rusko ujetništvo in tam dočakal konec 1. svetovne vojne. Po izpustitvi iz ujetništva se je v Rusiji izučil za fotografa in po šestih letih se je vrnil v domovino v Semič, kjer je živela njegova mama. Delati je začel pri fotografu Tomažu Kramarju iz Metlike. 1922 se je preseli v Ljubljano in po nekaj letih začel fotografirat sprehajalce na promenadi v Tivoliju. 1927 je dal na mestni magistrat vlogo za fotografiranje na sprehajališču v Tivoliju kot pomočnik pri T. Kramarju. 1928 je dobil obrtni list za samostojno opravljanje fotografske obrti s sedežem v Latermanovem drevoredu. 1928 je sedež obrti preselili na Dunajsko 6 poleg znane gostilne Šestica, leta 1933 pa na Cankarjevo (tedaj Aleksandrovo) 5. Med letoma 1935 in 1938 se je poslovalnica na Dunajski imenovala Foto Rio, po letu 1938 pa jo je prepustil ženi Justini Dobrajc, ki jo je preimenovala v Foto Justi. Že leta 1932 je svojo fotografsko dejavnost razširil še s fotoavtomatom v čakalnici kina Ideal (današnja Komuna) na Cankarjevi 3. Krajši čas je imel še poslovalnice v Mostah na Zaloški cesti, v Mariboru in Zagrebu na Ilici. Po 2. svetovni vojni je prostore selil na Cankarjevo 6 in kasneje Cankarjevo 8. Vseskozi je imel zaposlene fotografske pomočnike, v ateljeju pa so delali tudi družinski člani - žena Draga in otroka Tatjana ter Mitja. Umrl je leta 1984, obrt pa so nadaljevali žena Draga in po njej še sin Mitja. Ta je vrata svojega ateljeja zaprl 2004 in celotno zbirko fotografske opreme in negativov podaril Slovenskemu etnografskemu muzeju.

Holynski je bil znan predvsem kot fotograf ljubljanske promenade in odličen studijski portretni fotograf. Leta1933 je bil nagrajen na 1. umetniški razstavi portretnih fotografov v Ljubljani, postal je mojster fotografske obrti in član komisije za opravljanje mojstrskih izpitov ter je v naslednjih desetletjih izučil veliko znanih slovenskih fotografov.

Osvoboditev Ljubljane 9.5.1945
Osvoboditev je Ljubljana dočakala 9. maja 1945, ko so po zadnjih bojih na Orlah partizanske čete vkorakale v Ljubljano...
Birma
Poleg studijske portretne fotografije se je Holynski ukvarjal tudi s portretiranjem na terenu. Fotografiral je številne...
Ljubljanska promenada
Današnja Cankarjeva ulica je bila glavna sprehajalna pot na promenadi, ki so jo Ljubljančani množično obiskovali. Na...