Slovenski etnografski muzej

Ciklus ljudskih noš

akvareli Saše Šantla
Zbirka 
Likovne sledi
Leto izdaje 
1998
Strani 
104
Trgovina 
Publikacije
Cena 
63.00 EUR
Naslovnica knjige Ciklus ljudskih noš

besedilo Marjeta Mikuž, Raffaella Sgubin

knjiga vsebuje mapo 15. reproduciranih akvarelov

V Slovenskem etnografskem muzeju smo se odločili izdati reprodukcije "ciklusa ljudskih noš" s spremljajočima študijama z namenom, da bodo Šantlove slike dostopne večjemu krogu ljubiteljev ljudske umetnostne in etnološke dediščine.

Trojezična izdaja (slovenščina, italijanščina, angleščina) / Three lingual edition (Slovene, Italian, English)

Ciclo dei costumi popolari
Il Museo etnografico sloveno ha decido di pubblicare le riproducioni del suo "Ciclo dei costumi popolari", accompanate da due saggi per permettere al vasto pubblico l' accesso alla sua arte e alle testimonianze del nostro patrimonio etnografico.

Cycle of Folk Costumes
The Slovene Ethnographic Museum has decided to publish reproductions of the "Cycle of Folk Costumes" with accompanying studies to make Šantel's painting available to a wider circle of art lovers and admireres of our artistic and ethnological heritage.

Kolofon knjige Ciklus ljudskih nošIzrez iz akvarela knjige Ciklus ljudskih noš