Slovenski etnografski muzej

Andrej Dular na podelitvi. Foto: Miha Špiček
Datum objave 
21. maj 2018

Mag. Andrej Dular, prejemnik Valvasorjeve nagrade za življensko delo

Slovensko muzejsko društvo je 21. maja 2018 v Narodni galeriji podelilo Valvasorjeva odličja za leto 2017. Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo je prejel kolega etnolog in sodelavec SEM, mag. Andrej Dular. Slovenski etnografski muzej iskreno čestita mag. Andreju Dularju in vsem drugim dobitnikom Valvasorjeve nagrade za njihove dosežke.

"Muzejski svétnik Andrej Dular, vodja kustodiata za obrt in trgovino v Slovenskem etnografskem muzeju, prvi kustos etnolog v Belokranjskem muzeju, je v okviru svojega dela na marsikaterem področju oral ledino in vnašal novosti.

Andrej Dular se z izjemnim delom posveča področju ohranjanja, raziskovanja in interpretacije kulturne dediščine v Sloveniji in še posebej pozorno v Beli krajini. Poklicno pot je začel leta 1981 v Belokranjskem muzeju, po končanem študiju etnologije in slovenskega jezika na ljubljanski Filozofski fakulteti. Čez pet let se je kot kustos pedagog zaposlil v Slovenskem etnografskem muzeju, kjer je kmalu prevzel vodenje kustodiata za obrt in trgovino.

Leta 1992 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani magistriral s študijo o belokranjskem vinogradništvu, ki jo je nato dopolnjeno izdal v knjigi Pij, kume moj dragi! Vinogradništvo in vinogradniki v Beli krajini. Dular je izvrstni poznavalec belokranjskega vinogradništva in vinarstva, soseskih zidanic, zlasti Soseske Drašiči, preučeval je razglednice, »žbularijo« itd. S terenskim in raziskovalnim delom je v Beli krajini postavil temelje muzejske etnološke stroke. Dular je med prvimi sodeloval v obsežnem znanstvenem projektu Oddelka za etnologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje in leta 1985 izdal samostojno publikacijo Etnološka topografija občine Črnomelj. V Beli krajini je organiziral in vodil etnološke mladinske raziskovalne tabore z izrazito vzgojno-izobraževalno vlogo. Hkrati je lokalno skupnost povezal z nacionalnimi in lokalnimi strokovnimi ustanovami, kot sta SEM in Belokranjski muzej. Bil je tudi pobudnik in prvi urednik knjižne zbirke Knjižnica SEM, kjer so najprej objavili rezultate etnoloških mladinskih raziskovalnih taborov. Uredniško delo je opravljal še v revijah Etnolog in Argo.

Dular je avtor številnih znanstvenih in strokovnih publikacij, člankov, recenzij in ocen, objavljenih v domačih in tujih časopisih, revijah in publikacijah. Prav tako je avtor kar dvajsetih dokumentarnih filmskih »zapisov«. Aktivno je sodeloval na mednarodnih konferencah, pri raziskovalnem delu se opira na interdisciplinarno povezovanje, saj se zaveda, da etnološke razprave potrebujejo geografske, sociološke, zgodovinske okvire. Kot muzealec ima vzoren odnos do muzejskih predmetov in arhivskega gradiva, ki jih postavlja v kontekst življenjskih zgodb. Odlikuje ga metoda terenskega dela s svinčnikom in zvezkom, s fotoaparatom in filmsko kamero v rokah ter hkrati velika pozornost do sogovornikov in informatorjev. Njegova skrb za muzejske predmete in njihovo dokumentiranje se je izrazila tudi v obsežni monografiji Modeli za modrotisk, temu delu pa je sledila še razstava V podobe ujeti indigo, za katero je prejel Murkovo priznanje Slovenskega etnološkega društva.

Etnolog Andrej Dular je avtor in soavtor številnih stalnih in občasnih razstav v Belokranjskem muzeju in v Slovenskem etnografskem muzeju, kjer je soavtor dveh stalnih razstav, Med naravo in kulturo ter Jaz, mi in drugi/podobe mojega sveta. Angažiral se je tudi v strokovnih stanovskih društvih: Belokranjskem muzejskem društvu, Slovenskem etnološkem društvu in Slovenskem muzejskem društvu. Andrej Dular je zrasel v okolju, kjer je že v mladosti spoznal, da je skrb za dediščino tiste vrste poslanstvo, ki ga z veseljem opravljaš v dobrobit širše skupnosti. To vrlino nosi v sebi še vedno."

Iz obrazložitve nagrade

Vsi nagrajenci. Foto: Miha Špiček