Slovenski etnografski muzej

Galerija pripovedovalcev

Vabljeni k ogledu osebnih zgodb, navdihnjenih z razstavo Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta, ki navaja k razmisleku o naših mnogoterih identitetah in umeščanju v svet. S tem participativnim pristopom omogočamo vidnost in slišnost predstavnikom najrazličnejših družbenih skupin in tudi tistih manjšin, ki so v javnosti prezrte ali obravnavane stereotipno.

Marko Prpič

Roman Kuhar

Salome

Suzana Tratnik

Aleš Hadalin

Zoran Grgič

Manca Juvan Hessabi

Mojca Kavčič

Ahmad Ahmadi

Martin Strel

Žarko Kuč

Ivana Petan

Franc Javornik

Francisco Soto Brava

Marjan Breščak

Nino Batagelj

Stanka Golob

Zala Gruden

Tanja Oblak

Nevenka Brajdič Grušovnik

Franc Zajtl

Zdravko Škerjanec

Viktorija Rozman Bitenc

Matjaž Šporar

Anja Koren

Dana Valič Klanjšček

Vincenc Aleksander Valič

Meri Bozovičar

Martin Koprivec

Marko Račič

Marko Ogris

Ernest Pirnat

Edo Bučar

Ivo Trbovc

Saša Kampič

Žiga Valentinčič Furlan

Olga Pivk – Vidmar

Martin Marchesich

Nataša Stergar

Stanislav

Laura Ličer

Jarmila Trček - Breznikar

Irena Uhan

A. P.

Darja Butina

Bernarda Potočnik

vodi Druženja ob klepetu.

Brigita Rupnik

Kulturna mediatorka vodi pogovore s pripovedovalci. Pripravila je tudi osebno razstavo.

Janez Doler

Kulturni mediator snema pripovedi obiskovalcev, od leta 2015 jih tudi montira.

Napovednik

galerije pripovedovalcev.