Subscribe to RSS - Šolski programi

Slovenski etnografski muzej

Šolski programi

Kontakt 
386 (0) 1 300 87 50386 (0) 31 728 955

Slovenski etnografski muzej z neštetimi majhnimi zgodbami razkriva glavne značilnosti načina življenja Slovencev in življenje na vseh celinah sveta, kjer so bili s svojim delovanjem prisotni tudi Slovenci.

Na dveh stalnih razstavah Med naravo in kulturo ter Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta in občasnih razstavah tako najmlajši kot tudi tistim z veliko izkušnjami lahko doživijo, razmišljajo in ali zgolj uživajo v kulturni dediščini, ki jo  kot ogledalo lahko povezujemo z današnjim časom.

Različne programe za predšolske otroke, osnovnošolce, srednješolce, študente, odrasle ter senzorno in gibalno obirane izvajajo kustosi pedagogi, muzejski animatorji, kulturni mediatorji in kustosi.

Navodilo za organizacijo obiska v Slovenskem etnografskem muzeju

Ogledi za predšolske otroke

Hvaležni medved
Na razstavi iščemo odgovore na vprašanja, kakšno je bilo pohištvo v nekdanjih kmečkih domovih, kje...
Potujemo na vse strani sveta
Med muzejskimi predmeti se podamo na pot okrog sveta. Pri tem pa otroci niso le opazovalci in...
Etnoabecedaž
je interaktivna raziskovalna razstava za otroke. Pod imenom se skriva abecedni labirint, ki otroke...
Moj klobuk ima tri luknje
Z ovco Jurko in ob pravljici otroci spoznajo nekdanja oblačila in pokrivala ter tudi njihovo hrambo...
Šege in navade skozi koledarsko leto
Z otroci ob predmetih na razstavi, ki govorijo o nekdanjih praznovanjih, spoznavamo šege in navade...
Kaj so delali naši predniki?
Rdeča nit programa so predmeti, ko so jih naši predniki uporabljali pri svojih delih, da so...

Ogledi za OŠ - 1. triada

Etnoabecedaž
Na razstavi, ki je namenjena otrokom, so predmeti predstavljeni v urejenem svetu od A do Ž. Abeceda...
Moj klobuk ima tri luknje
Ovca Jurka otroke popelje v spoznavanje nekdanjega življenja otrok, njihovih del, oblačil ter nas...
Včasih je bilo tako!
Otroke so stoletja pojmovali kot majhne odrasle, zato so morali sodelovati pri vseh delih, ki so...
Čebelja pot
Sladki med! Včasih je bil med edino sladilo, zato je bilo čebelarstvo od nekdaj zelo pomembno...
Šege in navade skozi koledarsko leto
Z učenci ob predmetih na razstavi, ki govorijo o nekdanjih praznovanjih, spoznavajo šege in navade...
Potujemo na vse strani sveta
Med muzejskimi predmeti se podamo na pot okrog sveta. Pri tem pa otroci niso le opazovalci in...

Ogledi za OŠ - 2. triada

Voden ogled po razstavi Med naravo in kulturo
Razstava pripoveduje o človekovi težnji po preživetju, ustvarjalnosti, vsakdanu in prazniku pri nas...
Voden ogled po razstavi Jaz, mi in drugi
Razstava je opredmetena zgodba o posamezniku, ki raste in ima različne vloge v družini, lokalni...
Vodeni ogledi po razstavi in ustvarjalna delavnica
Ogled razstave lahko povezujemo, poglobimo in zaključimo z eno izmed številnih ustvarjalnih...
Lončarstvo in kulturna dediščina na dosegu rok
Slovenski etnografski muzej in Lončarski atelje SEM sta v sodelovanju pripravila posebno ponudbo za...

Ogledi za srednje šole

Vodeni ogledi razstav
Med naravo in kulturo Z izbranimi predmeti na razstavi dijake popeljemo v življenje naših prednikov...
Ogled razstave Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta in interaktivni program
Dijaki vsebino posameznih razstavnih poglavij spoznavajo z enim od tematskih sklopov v obliki...
Ogled razstav in ustvarjanje
Po dogovoru tudi za dijake za poglobitev določene teme pripravljamo ustvarjalne delavnice.

Ogledi za OŠ - 3. triada

Voden ogled po razstavi Med naravo in kulturo
Razstava pripoveduje o človekovi težnji po preživetju, ustvarjalnosti, vsakdanu in prazniku pri nas...
Voden ogled po razstavi Jaz, mi in drugi
Skozi muzejsko zgodbo o posamezniku, ki raste in ima različne vloge v družini, lokalni skupnosti,...
Vodeni ogledi po razstavi in ustvarjalna delavnica
Ogled razstave lahko povezujemo, poglobimo in zaključimo z eno izmed številnih ustvarjalnih...
Lončarstvo in kulturna dediščina na dosegu rok
Slovenski etnografski muzej in Lončarski atelje SEM sta v sodelovanju pripravila posebno ponudbo za...