Slovenski etnografski muzej

Iskrene čestitke gospe Fanči Šarf, dobitnici Murkove nagrade za življenjsko delo

Slovensko etnološko društvo je 12. novembra 2012 podelilo najvišje stanovsko priznanje Murkovo nagrado za življenjsko delo na področju etnologije in etnološke muzeologije upokojeni kustodinji Slovenskega etnografskega muzeja Fanči Šarf.

Šarfova, sicer rojena Ljubljančanka, se je z etnološkim delom srečala že kot pedagoginja v sv. Marjeti pri Ptuju, kjer se je začela zanimati za etnografijo in je prek nje prišla v stik s Slovenskim etnografskim muzejem v Ljubljani. Ta vez je preusmerila njeno nadaljnjo življenjsko pot od pedagogike k muzejskemu in raziskovalnemu etnografskemu delu. Leta 1949 se je zaposlila v Slovenskem etnografskem muzeju, kjer je kot kustodinja ostala vse do upokojitve. Sodelovala je pri skorajda vseh t.i. Orlovih terenskih ekipah in skrbno urejala gradivo, ki so ga ekipe pridobile za muzej.

Raziskovalno se je Fanči Šarf posvečala stavbarstvu in notranji hišni opremi, posegala pa je tudi na področji gospodarstva in obrti. Iz teh področij je pripravila sama ali v sodelovanju s sodelavci tudi več odmevnih razstav. Svoja dognanja je objavljala v časopisju, revijah in etnološki periodiki. Po upokojitvi se je vključila v vseslovenski etnološki projekt Način življenja Slovencev v 20. stoletju in zanj napisala štiri obsežne elaborate; bila je sodelavka pri pisanju gesel za  Enciklopedijo Slovenije in Slovenski etnološki leksikon.

S svojimi bogatimi izkušnjami Fanči Šarf še danes pomaga mlajšim stanovskim kolegom razjasnjevati nerešene uganke muzejskih predmetov, muzejske dokumentacije ter muzejskega in strokovnega dela nasploh.

Ob visokem priznanju Slovenskega etnološkega društva naši nekdanji sodelavki kustodinji gospe Fanči Šarf iskreno čestitamo.