Slovenski etnografski muzej

Datum objave 
2. June 2015

Polona Sketelj - Valvasor Award for the exhibition Doors