Jeziki

  • Slovenščina
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano

Nahajate se tukaj

Kozolec

Tiskalniku prijazna oblika
F0000002/029

Kozolec (toplar) na Frkoliji, Podgorica 14.

Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.

F0000002/008

Kozolec- "podstrešek", pri organistovi bajti, Mali Vrh 15.

Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.

F0000002/148

Toplar (z letnico 1844) z repom, Dolenja vas 8, pri Černivci.

Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.

F0000002/208

Stegnjeni kozolec z mlako, Podgorica.

Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.

R0000002/110

Del kozolca z vrezano kačo. Lastnica Marija Kastelic, Polica 22.

F0000002/013

Stari in novi "kozuc" (kozolec)- toplar-1. Pavličkov, 2. Matizlnov, Mali Vrh.

Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.

F0000002/015

Stari kozolec, Matizlnov, Mali Vrh.

Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.

F0000002/273

Del kozolca z vrezano kačo, Polica.

Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.

F0000002/014

Novi kozolec, Pavličkov, Mali Vrh.

Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.

F0000002/032

Stegnjena kozolca, med seboj povezana (novi postavljen po vojni), Paradišče.

Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.

F0000002/274

Del kozolca z vrezano kačo, Polica.

Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.

F0000002/048

Kozolec- toplar- zgoraj prirejen tako, da služi za pod in shranjevanje mrve (sena), Sela 24.

Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.

F0000002/031

Kozolec- toplar, spredaj repi, Paradišče.

Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.

F0000005/237

Toplar (dvojni kozolec), Podboršt 5, pri Pusti.

Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.

R0000005/127

Toplar (kozolec) na travniku. Lastnik Lovre Jevnikar, Šentvid 36.

F0000005/285

Stegnjeni kozolec ("kampelj") s podstreškom, Hrastov Dol.

Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.

F0000005/008

Toplar cca. 70 let star, s štirno" (vodnjakOM), Vel. Kal 3, pri Bučarju.

Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.

F0000005/326

Kozolec, Mali Kal 6.

Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.

F0000005/089

Kozolec- toplar (dvojni kozolec), Butale, Glogovica 5.

Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.

F0000005/327

Kozolec, Mali Kal 6.

Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.

F0000005/183

Toplar (dvojni kozolec), Lučarjev Kal 15, pri Šmelerji.

Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.

F0000005/250

Pustov "toplar" (dvojni kozolec), Podboršt 5.

Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.

F0000005/064

Star "toplarček" (dvojni kozolec), zadaj pod, napravljen leta 1909, desno preša in "snica", Petrušna vas 9, pri Jurčku.

Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.

R0000005/171

Kozolec. Lastnik Lovre Jevnikar, Šentvid 36.

F0000005/358

Kozolec, Vrhpolje 1.

Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.

F0000005/071

Podstrešnik s kozolcem ("anfah"), Glogovica.

Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.

F0000005/062

Stegnjeni kozolec s podstreškom v Petrušni vasi.

Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.

F0000005/039

"Toplar" (dvojni kozolec) z "brajdo"- zapuščena, Velike Češnjice 8, pri Jerum.

Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.

F0000005/016

Podstrešek s "kazucem" (kozolcem), pri Lipavcu, Mali Kal 5.

Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.

F0000005/088

"Gašper"- toplar (dvojni kozolec), ki nima spodaj poda, Butale, Glogoica 5.

Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.

F0000005/093

Toplar (dvojni kozolec) z repi, Glogovica 3, pri Grmovih.

Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.

F0000007/003

"Kozuc" (kozolec) (ima ostrvi, štange (pokončne) in late). Spredaj je "laz", na njem stoji in "obeša" snop na late. Konavec Anton, Svino 10.

Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.

F0000007/012

Kozolec za žito izven vasi Svino.

Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.

F0000007/001

"Kozuc" (kozolec). Kranjc Andrej, Svino 11.

Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.

R0000007/390

Senik. Lastnik Anton Konavec, Svino 10.

F0000007/004

"Kozuc" (kozolec) (ima ostrvi, štange (pokončne) in late). Spredaj je "laz", na njem stoji in "obeša" snop na late. Konavec Anton, Svino 10.

Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.

F0000007/038

"Kozuc" (kozolec), napravljen leta 1856; imel prvotno kolone (zid med kolonami je prišel šele 1920). Svino 3, Gaberščik Anton, pri Joscu.

Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.

F0000009/242

Evakov toplar (dvojni kozolec) z letnico 1840, na dvorišču (levo Jurg?lčev svinjak), Gregorič Franc, Groblje 3.

Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).

F0000009/297

Kozuc (aufkar) s podom pod kozucem. Dolenja Stara vas 35, last: Čukanja Franc.

Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).

F0000009/264

Lazarjev in Videtov kozuc (kozolec), Dolenja Stara vas.

Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).

F0000009/149

Kozolec, Javorovica, pri Zoretič.

Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).

R0000009/103

"Kornc", "aufkar", konstrukcija kozolca. Groblje 2

F0000009/075

"Podstrešk" (kozolec), Gorenje Vrhpolje.

Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).

F0000009/002

"Aufkar" (kozolec) z dvema podstreškoma, Gor. Vrhpolje 22, pri Delan.

Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).

F0000009/237

Gundetov kozuc (kozolec). V njem se suši konoplja, Groblje.

Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).

F0000009/325

"Aufkar, nov, delan na ta nov furm" (kozolec), Javorovica.

Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).

F0000009/238

Rešetičev in Videtov kozuc (kozolec, "aufkar"), Groblje.

Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).

F0000009/362

Ajdova njiva in kozuci (kozolci) na polju pred Staro vasjo.

Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).

F0000009/358

Aufkar (kozolec) s "perutnjakom", Grabnar Andrej, Razdrto 7.

Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).

F0000009/261

Vrbičev toplar (dvojni kozolec) v Ostrogu.

Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).

F0000009/268

Prahov "aufkar" (kozolec) na en štant delan na ta nov "form" (t. j. da ima zgoraj oder), Dolenja Stara vas 21.

Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).

F0000009/326

"Aufkar" (kozolec) s "forajtom", Jauškovec Marija, Zameško 14.

Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).

F0000009/262

Čampov (Čampa Ivan), Šentjernej 56, toplar (dvojni kozolec) narejen leta 1944.

Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).

F0000009/069

Toplar (dvojni kozolec), Imenje 3, Janez Hosta.

Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).

F0000009/239

Evakov "aufkar" (kozolec), Groblje. "Aufkar" ima podstrešek in "forajt" (rep).

Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).

F0000009/003

Janez Demšar iz Ledeče vasi pokriva streho na "senici" (plete "perut"), Draškovec, pri Jordanu.

Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).

F0000010/096

Kozu (c)- (k?zu) za sušenje detelje in pšenice. V ozadju britof.

Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).

F0000010/369

K?zou za seno, Breg.

Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).

F0000010/295

Kozouc za sušenje detelje, lucerne.

Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).

F0000011/453

"Samc" (enojni kozolec) in "toplar" (dvojni kozolec), pri Toumažu, Gorenji Novaki 38.

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/445

"Kozu", Gorenji Novaki.

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/286

Na pol podrt toplar (dvojni kozolec) " u Kaludrovš", Gorenje Jazne, zadaj kmetija pri Mrzlikarju, (konstrukcija "križev").

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/311

Samc, Cerkljanski Vrh, "Zalaniše".

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/282

Kəzu "samčer" z opornimi stebri "lontami", Gorenje Jazne 27, " Lamatovše".

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/260

"Kəzu", Police, (v tej vasi poznajo samo take kozolce in toplarje).

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/333

Kozu (toplar), Pečine 8, "na Kobinənku".

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/097

"Kazu" samc (kozolec).

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/389

Dva kozolca "samca" - sprednji s kamnitimi stebri, zadnji z lesenimi - pod vasjo Jesenica.

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/320

Kozolec pri Krajnc, Pirih Andrej, Šentviška Gora.

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/285

Razpadajoč toplar (dvojni kozolec) spredaj. Na pol podrt toplar " u Kaludrovš", Gorenje Jazne, zadaj kmetija pri Mrzlikarju.

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/368

"Kozuc" (dvojni kozolec) pod vasjo. Šentviška Gora (s poti v Polje).

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/376

"Samc" (enojni kozolec) - razpadajoč. Med dvema stebroma je "cviblovsnca" pod Vrhkrižem.

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/295

"Kəzu" (toplar s "pərstavkom"), pod vasjo Plužnje.

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/270

Majhen toplar (dvojni kozolec) pred vasjo Plužnje.

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/449

Spredaj kozliše, zadaj "samc", Gorenji Novaki.

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/347

"Kozloviše" s streho - torej že "samc" (enojni kozolec), Makuc Jože, "na Kotlih", Šentviška Gora, Zakraj 14.

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/263

"Kəzu z birtham" (kozolec), Otalež "pod Turnam".

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/382

Kozuc "kozloviše", Špik Peter, Kojca, Bukovo.

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/055

Kozolec - "kazu". Daber 7, pri Tončku.

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

F0000011/283

Na pol podrt toplar (dvojni kozolec), "u Kaludrovš", Gorenje Jazne, zadaj kmetija pri Mrzlikarju.

Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).

Strani