Slovenski etnografski muzej

Sodelovanje restavratorjev SEM z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje

Datum objave 
23. junij 2009
Kaj 
Novice
Kontakt 

V sezoni 2008/2009 sta ALUO in SEM prvič sodelovala na področju diplomskih nalog.

Študentka restavratorstva Ana Bremšak si je za temo diplomske naloge izbrala konserviranje-restavriranje koroške avbe iz zbirke pokrival Slovenskega etnografskega muzeja. Njena mentorica na ALUO je bila mag. Tamara Trček Pečak, doc., delovna mentorica v SEM pa mag. Ana Motnikar.

Glavi prilegajoča se avba je narejena iz brokatne tkanine z vtkanimi raznobarvnimi cvetličnimi šopki in zlatimi kovinskimi nitkami. Naglavni del avbe je podložen z laneno tkanino. Na čelnem delu avbo utrjuje žica, na katero je napeta črna tilasta čipka.
Odločiti smo se morali ali naj avbo razdremo ali ne, kako naj postopamo s preteklimi konservatorsko-restavratorskimi posegi in s čim naj nadomestimo manjkajoče dele.

Restavriranje avbe smo izvedli po naslednjem postopku:
• razstavljanje avbe na več delov,
• čiščenje svilenega traku in podloge,
• izbiranje materiala za podlaganje in stabiliziranje poškodb,
• restavriranje brokatnega dela,
• šivanje tilaste čipke,
• sestavljanje avbe,
• izdelava podstavka za hranjenje avbe v depoju.

Deli