Slovenski etnografski muzej

Nesnovna kulturna dediščina Slovenije: Ob 20-letnici Unescove Konvencije
Kje 
Upravna hiša
Od 
22. junij 2023
Do 
30. september 2023
Priložnostna panojska razstava

Nesnovna kulturna dediščina Slovenije: Ob 20-letnici Unescove Konvencije

V letu 2023 praznujemo 20-letnico Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine. Temu jubileju namenjamo priložnostno panojsko razstavo Nesnovna kulturna dediščina Slovenije: Ob 20-letnici Unescove Konvencije, ki je med 22. junijem in 10. septembrom 2023 na ogled na ograji ob Kavarni SEM.

Konvencija nesnovno kulturno dediščino deli na ustna izročila in izraze, vključno z jezikom kot nosilcem nesnovne kulturne dediščine, uprizoritvene umetnosti, družbene prakse, rituale in praznovanja, znanje in prakse o naravi in svetu ter tradicionalne obrtne veščine. Njeni glavni nameni pa so varovanje nesnovne kulturne dediščine, zagotavljanje njenega spoštovanja, dvig zavedanja o njeni pomembnosti na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni ter zagotavljanje medsebojnega spoštovanja, mednarodnega sodelovanja in pomoči.

Republika Slovenija je Konvencijo ratificirala konec leta 2007 in jo v svoj pravni red vpeljala z Zakonom o varstvu kulturne dediščine leta 2008. Takrat je bila vzpostavljena služba Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine, ki jo od leta 2011 opravlja Slovenski etnografski muzej, nastajati pa je začel tudi Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo.

Na razstavi avtorici mag. Anja Jerin in dr. Nena Židov s pomočjo fotografij predstavljata bogato in raznovrstno nesnovno kulturno dediščino Slovenije, ki je še vedno živa, za kar so zaslužni nosilci nesnovne kulturne dediščine, ki jo razvijajo, prilagajajo času in prenašajo na vse zainteresirane. Predstavljenih je 115 enot, ki so bile do konca maja 2023 vpisane v Register nesnovne kulturne dediščine. Posebna pozornost je namenjena šestim enotam nesnovne kulturne dediščine, ki so bile vpisane na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Razstavo je finančno podprla Slovenska nacionalna komisija za Unesco, pripravljena pa je bila pod pokroviteljstvom Unesca, ki nam je omogočil uporabo znaka Unesca, s katerim države podpisnice po vsem svetu obeležujejo obletnico Konvencije.