Slovenski etnografski muzej

Poziv avtorjem za Etnolog 29 (2019)

Datum objave 
8. januar 2019
Kaj 
Novice
Kontakt 
Etnolog 2018

Vabimo vas k sooblikovanju letošnje muzejske periodične publikacije Etnolog.

Uredniški odbor želi v letu 2019 med znanstvenimi prispevki prevetriti uporabnost na videz neuporabnega znanja o načinih življenja ter s tem povezana umestitev etnologije oz. antropologije v javnosti. Zanimala nas bo uporabnost etnologije oz. antropologije v praksi, torej v obstoječih ustanovah, kot so muzeji in zavod za varstvo kulturne dediščine, v odnosu do uporabnic in uporabnikov ter mesto etnologije oz. antropologije v celotnem kulturnem, gospodarskem, družbenem in strokovnem življenju v Sloveniji in po svetu. Posebno pozornost namenjamo še antropologiji dizajna kot najbolj rastočemu področju sodobne uporabne antropologije, njeni uporabnosti v sodobnem digitalnem svetu in globalnem gospodarstvu ter uporabnosti etnoloških in antropoloških znanj v vsakdanjem življenju ter srečevanju z njim, od osnovne šole do univerze za tretje življenjsko obdobje. 

Kot vsako leto načrtujemo tudi sklop znanstvenih člankov, ki vsebinsko niso omejeni.

V obeh sklopih pričakujemo problemsko zastavljene še neobjavljene avtorske članke.

Poleg znanstvenih pričakujemo tudi strokovne prispevke, tako tiste, povezane z razpisano tematiko kot tudi druge.  Vabimo vas k pisanju prispevkov o dogajanju v slovenskih in tujih muzejih (ocene in predstavitve ustanov, razstav, projektov, zbirk …). Prav tako vas vabimo, da nam pošljete ocene novejših domačih in tujih publikacij s področij etnologije, kulturne antropologije, muzeologije in sorodnih ved.

Prosimo vas, da do 21. januarja 2019 pošljete preliminarne naslove znanstvenih prispevkov s kratkim povzetkom in osnovnimi podatke o avtorju/avtorici na naslov nena.zidov@etno-muzej.si, preliminarne naslove za vse ostale prispevke pa na naslov gregor.ilas@etno-muzej.si.  V primeru (pre)velikega števila prijav bo uredniški odbor naredil izbor člankov, o čemer vas bomo obvestili. Izbrani avtorji bodo obveščeni tudi o roku za oddajo besedil.

Z lepimi pozdravi, dr. Nena Židov in  mag. Gregor Ilaš, urednika

Ljubljana, 8. januar 2019

Navodila avtorjem

Deli