Slovenski etnografski muzej

Etnologi
Datum objave 
5. maj 2022
Kaj 
Novice

Povabilo k sodelovanju novega letnika Etnologa 33/2023

Vabimo vas k sodelovanju v periodični publikaciji Etnolog, ki ga izdaja Slovenski etnografski muzej. Leta 2023 bo muzej praznoval stoletnico svojega obstoja, zato posvečamo osrednjo tematiko znanstvenih člankov tega letnika dojemanju in razumevanju fenomena časa.

Čas je povsod in vse je prežeto s časom. Človek je kot subjekt produkt časa in živi v času. Kljub temu, da o času vemo ogromno, se lahko znajdemo v zadregi, ko nas kdo vpraša, kaj čas sploh je. Znanstvena tematiziranja in proučevanja časa (in prostora) različnih znanstvenih ved (tudi etnološke in antropološke) so raznolika, razvijajo in dopolnjujejo se vzajemno z znanstvenimi in tehnološkimi prelomi. Kako strukturiramo in razumevamo čas v digitalni dobi? Kakšne spremembe v orientaciji vsakodnevnega in delovnega časa doživljamo? Zakaj je časa čedalje manj in ali je to sploh res? Kako na dojemanje in uporabo časa vpliva razvoj digitalnih tehnologij in kako se nanje prilagajamo? Kakšna je prepletenost časa in sodobnih tehnologij in kaj nam pomeni čas v sedanji in prihodnji perspektivi reševanja planeta?

Prepletenost, soodvisnost časa in sodobnih tehnologij je torej osrednji fokus pozornosti nove tematske številke Etnologa, ki prinaša tudi ponotranjanje odgovornosti za življenje na planetu v globalnem in celostnem smislu. Avtorice in avtorje je vabimo k pripravi prispevkov, ki bodo naslavljali široko in raznovrstno temo časa, še posebej pa bomo veseli prispevkov, ki bodo analizirali čas v odnosu do aktualnih družbenih problematik in naše odgovornosti za prihodnost.  

Kot vsako leto načrtujemo tudi sklop znanstvenih člankov, ki vsebinsko niso omejeni na predloženo osrednjo temo, a prinašajo tehtne primere, analize in premisleke tekoče etnološke in antropološke problematike.

Poleg znanstvenih pričakujemo tudi strokovne prispevke, tako tiste, povezane z razpisano tematiko in druge. Vabimo vas k pisanju prispevkov o dogajanju v slovenskih in tujih muzejih (ocene in predstavitve ustanov, razstav, projektov, zbirk …). Prav tako vas vabimo, da nam pošljete ocene novejših domačih in tujih publikacij s področij etnologije, kulturne antropologije, muzeologije in sorodnih ved.

Avtorice in avtorje znanstvenih člankov prosimo, da do 20. februarja 2023 pošljete preliminarne naslove prispevkov s kratkim povzetkom in osnovnimi podatki o avtorju/avtorici na naslov tanja.rozenbergar@etno-muzej.si, preliminarne naslove za vse ostale prispevke pa na naslov gregor.ilas@etno-muzej.si. V primeru (pre)velikega števila prijav bo uredniški odbor naredil izbor člankov, o čemer vas bomo obvestili. Izbrane avtorje bomo obvestili tudi o roku za oddajo besedil.

Lep pozdrav, dr. Tanja Roženbergar in mag. Gregor Ilaš, urednika

Navodila avtorjem