Subscribe to RSS - Lome
1.8.1959
Vogal prta: rdeča vezenina z letnico 1843. Gor. Lome 11, pri Oblaku. Ta četrti vogal. Teren 16-...
28.8.1959
Mentrga, Zgornje Lome 9, pri Erjavcu.
1.8.1959
Drva maji za celulozo (na "kozi"), Gor. Lome 5, pri Čuku. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.8.1959
Prt za pogr?nt od?r za mrliča (detajl z rdečo vezenino in čipkami). Gor. Lome 11, pri Oblaku. Teren...
1.8.1959
Ta drugi prt. Gor. Lome 11, pri Oblaku. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Sekira (tesarska) puntovka, Zgornje Lome 8, pri Kašcu.
1.8.1959
Kozuc (kozolec) in čebelnjak, pri Kašc, Frančiška Tominc, Zgornje Lome 8. Teren 16- Črni Vrh-...
1.8.1959
Pouhova škatla z lesniko (polšja past), Lome 31, pri Oblak, Čuk Franc. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko...
1.8.1959
Vogal prta: rdeča vezenina z letnico 1843. Gor. Lome 11, pri Oblaku. Ta drugi vogal. Teren 16- Črni...
1.8.1959
"Ankla" (brisača) rdeča vezenina s čipkami, Gor. Lome 11, pri Oblaku. Teren 16- Črni Vrh...
28.8.1959
Trnovčeva lanena jama 2 fasadi, 1 tloris, 1 prerez, Ivana Rupnik, Zgornje Lome 7, Črni Vrh.
28.8.1959
Zibka (zibelka), Zgornje Lome 11, pri Oblak, Franc Čuk.
1.8.1959
Čebelnjak in čebelar- žena s kapo na glavi, Lome 8- pri Kašc, Tominc Frančiška. Teren 16- Črni Vrh...
28.8.1959
"Pouhova" škatla (polšja past), Zgornje Lome 11, Čuk Franc, pri Oblak...
1.8.1959
Peča, Lome 31, Čuk Franc. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Prt z rdečo vezenino in čipkami. Gor. Lome 11, pri Oblaku. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1...
1.8.1959
Pouhova škatla z lesniko (polšja past), Lome 31, pri Oblak, Čuk Franc. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko...
1.8.1959
Peča, Lome 31, Čuk Franc. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Vogal prta: rdeča vezenina z letnico 1843. Gor. Lome 11, pri Oblaku. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
28.8.1959
Cirk?l (lesen, cimpermansko orodje), Zgornje Lome 8, pri Kašc.
28.8.1959
Pouhova škatla (polšja past), Zgornje Lome 11, Čuk Franc, pri Oblak.
1.8.1959
Trnovčeva štala (hlev) z letnico 1865, Ivana Rupnik, Zgornje Lome 7. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
28.8.1959
Lesena skleda za putr (štruce) delat, Zgornje Lome 8, pri Kašcu.
1.8.1959
Zibka (zibelka), pri Oblak, Franc Čuk, Zgornje Lome 11. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
28.8.1959
Vrata v kuhinjo (iz veže) v Grumovi bajti, Zgornje Lome 3, Hladnik Tone.
1.8.1959
Pouhova škatla z lesniko (polšja past), Lome 31, pri Oblak, Čuk Franc. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko...
1.8.1959
Hiša pri Oblak, Franc Čuk, Zgornje Lome 11. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Čebelnjak s čebelarjem, Lome 8- pri Kašc, Tominc Frančiška. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (...
1.8.1959
Vogal prta: rdeča vezenina z letnico 1843. Gor. Lome 11, pri Oblaku. Ta tretji vogal. Teren 16-...
28.8.1959
Bajta: 4 fasade, 2 tlorisa, Tone Hladnik, Grumovi, Zgornje Lome 3, Črni vrh.
1.8.1959
Žena- čebelar pobira s "raušelnom" roje, Lome 8- pri Kašc, Tominc Frančiška. Teren 16-...
28.8.1959
Streharski kouc, Zgornje Lome 8, pri Kašcu.
1.8.1959
Priprave za kuhanje voska (kamenje všito v žakljevinastem obroču in rešeto), pri Kašc, Frančiška...