Jeziki

  • Slovenščina
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano

Nahajate se tukaj

Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta

Stalna razstava Slovenskega etnografskega muzeja

To je razstava o človeku in njegovem umeščanju v svet.

Iz družbene narave človeške vrste izhaja potreba po umeščanju – med ljudi, v prostor in v čas. Skozi razmerja med sabo in drugimi vsakdo išče odgovore na vprašanja in si oblikuje predstavo o svetu. Okolje, ki oblikuje posameznika, narekuje, kako naj se ta povezuje, kako naj vidi, čuti in vrednoti ljudi in stvari, pojme in ideje, znanja in izkušnje, preteklost in prihodnost …

Lahko smo pozorni na različnosti, lahko nas navdušujejo enakosti; ničesar ni mogoče zanikati. Različnosti izhajajo iz individualnih izkušenj, vsakdanjega življenja in kulturne barvitosti, enakosti iz lastnosti človeške vrste. Zato se razstava posveča razmerju med osebnim, skupnim in zgodovinskim spominom, ter razmerju med osebno, skupno in univerzalno dediščino. Bolj kot v vidno obliko dediščine usmerjamo pozornost v to, kako dediščina nastaja in kakšen pomen ima.

Razstavo ponujamo kot prostor postanka med vsakdanjimi obveznostmi ter premisleka o sebi in drugih ljudeh, o svetu in življenju, ki ga živimo. Z razstavo želimo oživljati čudenje in radost nad živopisanimi podobami mnogoterih svetov. Ne ponujamo enoznačnih odgovorov; raje spodbujamo spraševanje in iskanje lastnih odgovorov, izmenjavo mnenj in izkušenj.

Kaj ni tudi to oblika umeščanja?

Sedem razstavnih poglavij sledi principom človekovega prostorskega in družbenega umeščanja; časovni okviri so del vsakega umeščanja.

Jaz – posameznik
Moja družina – moj dom
Moja skupnost – moj domači kraj
Čez meje domačega kraj - moja odhajanja
Moj narod – moja država
Moja ali tuja drugačnost – širni svet
Jaz – moj osebni svet

Kot rdeča nit se skozi vsa razstavna poglavja vije Pot Enega, zgodba posameznika v sedmih »slikah« – drobnih utrinkih iz osebnega življenja in družinske zgodovine, prepletenih s skupno zgodovino našega prostora.

Kolofon razstave
Besedila z razstave
Avdiovizualne vsebine
Vabljivčka ob razstavi
Vabilo k sodelovanju
Spletne razstave obiskovalcev ob stalni razstavi Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta